h-EERLIJK Zoersel beschuldigt burgemeester van politieke inmenging in beroepsprocedure tegen bouw dorpszaal

Volgens h-EERLIJK Zoersel is burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) persoonlijk tussengekomen in de beroepsprocedure van OverHal vzw tegen de bouw van een parochiezaal in de pastorijtuin. De burgemeester heeft een zware procedurefout gemaakt, klinkt het. Volgens Verstreken raken de aantijgingen kant noch wal, maar wil h-EERLIJK Zoersel enkel haar reputatie  schaden.
Volgens de oppositiepartij h-EERLIJK Zoersel heeft burgemeester Verstreken (N-VA) zich ingemengd in de beroepsprocedure van OverHal tegen een dorpszaal in de pastorijtuin.
OverHal Zoersel Volgens de oppositiepartij h-EERLIJK Zoersel heeft burgemeester Verstreken (N-VA) zich ingemengd in de beroepsprocedure van OverHal tegen een dorpszaal in de pastorijtuin.

De burgerbeweging OverHal vzw spande een beroepsprocedure in tegen de bouw van een dorpszaal in de pastorijtuin in Halle. Op donderdag 22 augustus kwam de provinciale ambtenaar in een verslag met het eindadvies dat de vergunning niet verleend kon worden. De deputatie zou op dinsdag 27 augustus om 15 uur na een hoorzitting beslissen of er al dan niet een vergunning zou geleverd worden. h-EERLIJK Zoersel beweert dat de uitkomst van de zitting al bepaald zou zijn vóór die nog maar begon: “De gemeente heeft toen nog overleg gepleegd met de deputatie en zo nog voor de hoorzitting een uitspraak in haar voordeel op zak gekregen. Dat is politieke inmenging en een zware procedurefout”, beargumenteert Daniël Talpe, ondervoorzitter van h-EERLIJK Zoersel.

Nieuw openbaar onderzoek

De gemeente kreeg van de deputatie zestig dagen extra tijd om de mankementen in het dossier op te lossen. Verstreken zegt dat de aanvraag van een nieuw openbaar onderzoek tegemoet komt aan een opmerking uit de bezwaarschriften, met name dat het plan voor de omgeving ontbrak: “Als er geen omgevingsplan bij zit, is het niet goed, als het er wel wordt bijgevoegd en er wordt een openbaar onderzoek over gevoerd, blijkbaar ook niet”, zegt Verstreken.

Tijdens dat nieuw openbaar onderzoek werden er 553 bezwaarschriften ingediend: “Het is niet omdat er van ver buiten de dorpskern Halle en van buiten de gemeente mensen worden geronseld om standaardbezwaarschriften te ondertekenen, dat die bezwaren ook gegrond zouden zijn”, zegt Verstreken. Fractieleider van h-EERLIJK Zoersel Tom Sleeuwaert vindt dat geen argument: “De heemkundige kring van Zoersel mag toch ook bezwaar aantekenen als er een betonnen blok in de historische pastorijtuin komt?”

Deputatie beslist

Op 8 november was het aanvullend verslag van de provinciale ambtenaar klaar. Ondanks de aanvullingen van de gemeente, werd er opnieuw een negatief advies geformuleerd door de provinciaal omgevingsambtenaar: “Het college van de gemeente Zoersel is ervan overtuigd dat het advies van de ambtenaar zowel feitelijk als juridisch niet helemaal correct was. Uiteindelijk is het de deputatie die de beslissing neemt, die niet gebonden is aan het advies van de ambtenaar”, vertelt Verstreken. Deze week wordt er een uitspraak verwacht: “Dat de deputatie voor een tweede keer in zou gaan tegen het advies van de provinciale ambtenaar, is gezien de uitgebreide motivatie in het aanvullend verslag weinig waarschijnlijk. Mocht dat toch gebeuren is er een gigantisch politiek probleem”, zegt voorzitter van h-EERLIJK Zoersel Jos Vekemans. De partij beraadt zich alvast over mogelijke verdere stappen naar aanleiding van de politieke inmenging in het dossier indien de deputatie een tweede maal het advies van de provinciale ambtenaar negeert.

Reputatieschade?

Volgens Verstreken is er geen sprake van onrechtmatige inmenging. Verstreken beweert dat de oppositiepartij h-EERLIJK Zoersel haar reputatie wil beschadigen: “Het gemeentebestuur wenst gewoon een dorpszaal te realiseren en wordt daarvoor haast gecriminaliseerd door de berichtgeving van h-EERLIJK Zoersel”, zegt Verstreken. Zowel Verstreken, als de algemeen directeur van de gemeente Zoersel verwerpen dat er een overleg is geweest voorafgaand aan de hoorzitting op dinsdag 27 augustus. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.