Gemeente Zoersel wil in 2021 restafvalprijs per kilogram berekenen

In 2021 wil gemeente Zoersel overschakelen op grijze containers voor restafval.
Igean In 2021 wil gemeente Zoersel overschakelen op grijze containers voor restafval.
In 2021 wil Zoersel ook voor restafval overschakelen naar een containersysteem. Op die manier kan het principe van ‘de vervuiler betaalt’ preciezer worden toegepast, omdat de afvalophalingsdienst zal wegen hoeveel kilogram restafval de grijze container bedraagt.

Het zal niet meer voor lang zijn dat het Zoersels straatbeeld ‘s morgens wel eens bepaald wordt door de rode vuilniszakken. De Vlaamse overheid legt alle gemeentes vanaf 2020 nieuwe doelstellingen op om de afvalberg verder te verminderen. Ook de gemeente Zoersel wil daarop inspelen. De ophaling van GFT gebeurt al per aangeboden gewicht. Dat wil de gemeente ook voor restafval doorvoeren met een grijze container, een initiatief in samenwerking met intercommunale Igean. Het staat wel pas gepland voor 2021: “Dit jaar breidt de fractie afval dat met PMD meegegeven mag worden, fors uit. De hoeveelheid restafval zal tegen dan dus verminderd zijn”, legt schepen Marc De Cordt (Groen) uit. 

Minder restafval

Het gemeentebestuur wil de omschakeling van huisvuilzak naar container niet doorvoeren om de belastingen te verhogen, maar wel om de inwoners bewuster te doen omgaan met restafval: “Cijfers uit andere gemeentes die de omschakeling doorvoerden, leren dat de hoeveelheid restafval telkens verminderde.” De kostprijs van het nieuwe systeem is nog niet bekend, maar de aankoop van de containers zal hoe dan ook door de gemeente gefinancierd worden.