Burgerbeweging OverHal boos: “Gemeente lijkt wel op ramkoers te zitten met ons”

Gemeenteraad Zoersel duurt tot 2.30 uur door ellenlange tussenkomsten

De actievoerders van OverHal haalden iets over 1.30 uur 's nachts hun spandoek nog eens boven.
Toon Verheijen De actievoerders van OverHal haalden iets over 1.30 uur 's nachts hun spandoek nog eens boven.
Het dorpscomité OverHal vzw reageert verbolgen op het feit dat de gemeente onverminderd doorgaat met de PPS Halle ondanks dat de vzw in beroep is gegaan tegen het toekennen van een vergunning voor de bouw van een nieuwe ‘parochiezaal’ in de tuin van de pastorij. Ondanks de juridische procedure plaatste de meerderheid een deelproject, de heraanleg van de kerkomgeving, op de agenda van de gemeenteraad. “Het lijkt wel of ze op ramkoers zitten met ons.” Het punt werd uiteindelijk goedgekeurd ondanks een pleidooi van meer dan een uur van h-EERLIJK ZOERSEL. 

Nadat de gemeente Zoersel zichzelf een vergunning had verleend voor het bouwen van een dorpszaal in de tuin van de pastorij van Halle, tekende OVERHAL vzw hiertegen beroep aan bij de provincie. De burgerbeweging verzamelde niet minder dan 446 handtekeningen. “Normaal was er ook een hoorzitting gepland, maar die is uitgesteld omdat de provincie bijkomende adviezen wil inwinnen”, zegt Marc De Maeseneer van OverHal. “Er zal dus nog niet meteen een beslissing vallen. Zeer tot onze verbazing horen we nu dat het schepencollege van Zoersel handelt alsof de vergunning reeds verleend is, want op de gemeenteraad van dinsdag stond al een vervolgdossier op de agenda namelijk de omgevingswerken rond de kerk en de pastorijtuin. In onze ogen onbegrijpelijk.”

Op 6 februari werd er een gele affiche geplaatst door het gemeentebestuur aan de pastorij in Halle.
RV/OverHal Zoersel Op 6 februari werd er een gele affiche geplaatst door het gemeentebestuur aan de pastorij in Halle.

Zonder overleg

De vzw begrijpt naar eigen zeggen niet wat de meerderheid bezielt. “Er is altijd beloofd dat de inwoners inspraak zouden krijgen bij alle stappen in het PPS-project voor de herinrichting van Halle”, zegt De Maeseneer. “Van deze omgevingsvergunning wisten wij niets. En nu wordt er zonder overleg al goedkeuring gevraagd voor een contract met een aannemer. Bovendien hebben die werken enkel maar zin als de zaal – tegen de wil van de bevolking in – zou gebouwd worden in de pastorijtuin en juist daartegen loopt momenteel een beroepsprocedure. Overhal vzw dringt er dan ook op aan dat respect zou betoond worden voor het verloop van de beroepsprocedure en dat alle plannen met de betrokkenen zouden worden overlegd alvorens men met aannemers engagementen zou opnemen die de belastingbetaler veel geld kunnen kosten.” Op de gemeenteraad lieten ze om 2 uur ‘s nachts nog snel hun spandoek zien. “We hebben onze stem tenminste nog eens laten horen. Als de provincie ooit beslist dat het toch mag, dan zullen we ons daarbij neerleggen. Maar als de provincie neen zegt, dan ben ik echt eens benieuwd wat de gemeente gaat doen.”

Het pamflet dat Vlaams Belang heeft uitgedeeld.
Toon Verheijen Het pamflet dat Vlaams Belang heeft uitgedeeld.

Uur lang aan het woord

Schepen Koen Paredaens (N-VA) kreeg als eerste het woord bij het punt en ‘verbaasde' vriend en vijand door de héle geschiedenis van de PPS nog eens uit te doeken te doen. Bijna een uur lang.  Maar de oppositie deed nog beter.  Op de gemeenteraad van dinsdagavond nam fractieleider Tom Sleeuwaert het woord voor méér dan een uur.  Vlaams Belang deelde dinsdagavond pamfletten  vooral gericht op de leden van N-VA en de vraag om tegen te stemmen of zich te onthouden. Ook CD&V vroeg om het punt uit te stellen.  “Wij vragen ons echt af waarom dit punt moét behandeld worden. Je gaat hier een extra engagement aan met een aannemer terwijl we nog niet eens weten of de we de zaal wel mogen bouwen”, zegt Tom Sleeuwaert (h-EERLIJK ZOERSEL). Waarop hij nog een hele reeks fouten aanhaalde die nog in het dossier zitten. Of de vrees dat de pastorijtuin na de werken zijn volledige karakter zal verliezen. “Fouten bovendien die ik en anderen al herhaaldelijk hebben aangewezen, maar die blijkbaar maar niet aangepakt worden. OverHal verzamelde in dossier 700 unieke bezwaarschriften en/of handtekeningen voor een petitie. Op een plaatselijke bevolking van 1.300 is dat veel. Misschien dat de meerderheid dat ook eens voor ogen moet houden.” 

De meerderheid bleef bij haar standpunt en kreeg het punt uiteindelijk goedgekeurd. Bij de oppositie leefde nochtans even de hoop dat er dissidente stemmen zouden zijn binnen N-VA, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. 
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Tom Sleeuwaert

    Ik stond mee aan de basis van OverHal omdat de plannen voor Halle (veel ruimer dan alleen de site Kerk) niet deugen. Ik was een van de weinige burgers die schriftelijk gereageerd heeft op de plannen voor de school, lang voor OverHal werd opgericht. Mijn bezwaren over de te kleine speelplaats e.d. werden verticaal geklasseerd. Ondertussen zijn ze jammer genoeg stuk voor stuk uitgekomen.

  • Fons Dubois

    De oprichter van OverHal is dan ook gemeenteraadslid van HeerlijkZoersel en niet toevallig een directe buur van de oude pastorij. Het lijkt erop dat hier eerder persoonlijke motieven een rol spelen dan het belang van de gemeente en het dorpsleven.

  • Daniel Talpe

    Wat baten kaars en bril als de uil(en) niet zien en wil En de Zoerselaar moet zich nu wel echt zorgen maken over goed bestuur en de gemeentefinancien want een alternatief kost slechts Één derde van de nu geplande investering . En jammer dat er zoveel GROEN uit de mooie tuin , zal wijken voor BETON . Een bezorgde inwoner van Zoersel Daniel Talpe