Bouwaanvraag voor 42 flats geweigerd

BOZE BUREN HALEN (VOORLOPIG) SLAG THUIS

Het schepencollege wees de bouwaanvraag af. Deze buurtbewoners halen opgelucht adem.
Foto Klaas De Scheirder Het schepencollege wees de bouwaanvraag af. Deze buurtbewoners halen opgelucht adem.
De aanvraag voor de bouw van 42 appartementen in het centrum van Sint-Antonius

Zoersel werd door het Zoerselse schepencollege afgewezen. Tegen het project was afgelopen zomer in de buurt massaal protest ontstaan. Projectontwikkelaar IMVAP kan nu in beroep gaan bij de provincie of de plannen bijsturen.


In de loop van juli raakte bekend dat Immobiliën Van Pelt (IMVAP) een omgevingsvergunning had aangevraagd voor zeven blokken van zes appartementen in het nu nog groene gebied tussen de Kerkhoflei, de Heybleukenstraat en de Heimeulenweg. Daarop ging de buurt op haar achterste poten staan. Tijdens het openbaar onderzoek liepen maar liefst 360 bezwaren binnen. De kern van de zaak was dat heel wat buren het voorgestelde project te grootschalig vinden en dat men vreest voor bijkomende verkeersdrukte.

Mobiliteit

Inmiddels boog het Zoerselse schepencollege zich over het dossier en werd de aanvraag van IMVAP geweigerd. "Er zijn enkele redenen waarom we geen groen licht hebben gegeven", zegt burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA), die tevens bevoegd is voor ruimtelijke ordening. "Zo kregen we een negatief advies van drinkwatermaatschappij Pidpa omtrent de waterhuishouding. Verder was in het voorgelegde plan onvoldoende aandacht besteed aan de parkeerproblematiek en er diende een uitgebreidere mobiliteitsstudie te worden gemaakt."

Beroep bij provincie

Opvallend: de omvang van het project op zich werd door het schepencollege niet meteen als een struikelblok aanzien. "Er is een bestaand ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat een bouwproject van deze omvang op die plaats mogelijk maakt", gaat burgemeester Verstreken verder. "Van hogerhand wordt verdichting van de dorpscentra gestimuleerd en het opgestelde RUP past in dat kader. Bovendien is de zone waar IMVAP wil bouwen al decennialang ingekleurd als woonzone. Dat er ooit zou gebouwd worden, is de logica zelve. Ik snap dat mensen misschien wat moeten wennen aan een andere woonvorm in die omgeving, maar op zich is er niks mis met appartementsblokken op de locatie in kwestie."


Noch bij het buurtcomité, noch bij IMVAP kregen we gisteren iemand te pakken voor een reactie. IMVAP heeft nu twee opties: in beroep gaan bij de bestendige deputatie of de plannen bijsturen en vervolgens een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente. "Het is nu aan de aanvrager om te beslissen welke weg hij wil bewandelen", aldus nog Liesbeth Verstreken "Ik had begrepen dat ze bij IMVAP best geschrokken zijn van het hevige protest. Blijkbaar denkt men er over na om met de buren in gesprek te treden." Het gemeentebestuur hoopt dat er effectief een constructieve dialoog komt die kan leiden tot een breed gedragen project. Wordt ongetwijfeld vervolgd.