Ouwegem voor uitdaging door werken

HERAANLEG STRATEN ZORGT MOGELIJK VOOR VERKEERSPROBLEMEN

Het kruispunt Nerethstraat-Ouwegemstraat, waar de werkzaamheden op 12 februari starten.
Ronny De Coster Het kruispunt Nerethstraat-Ouwegemstraat, waar de werkzaamheden op 12 februari starten.
Wie in Ouwegem woont of er vaak komt, kan het komende jaar best over stevig schoeisel beschikken. Samen met de lang aangekondigde heraanleg van de Ouwegemsesteenweg start half februari ook de aanleg van een afvalwatercollector door de Ouwegemstraat, Nerethstraat en Steenoven. "Het wordt een hele uitdaging om het verkeer vlot om te leiden en om ook kermissen en wielerwedstrijden niet in het gedrang te brengen", bedenkt burgemeester Kathleen Hutsebaut.

"Ouwegem in 't nieuw", dat was bij aanvang van de legislatuur in Zingem een van de beleidsdoelstellingen van de meerderheid. Pas dit jaar komt daar echt vaart in. Weliswaar nadat aan Den Bos al een rioolwaterzuiveringsstation (RWZI) is gebouwd en er ook al een afvalwatercollector is gelegd in de Beertegemstraat, rukken de aannemers nu op richting centrum.

12 februari

Maandag 12 februari is de dag waarop er in Ouwegem ineens veel graafmachines in het straatbeeld verschijnen. "We starten die dag met twee grote projecten tegelijk. Het kan helaas niet anders, doordat Aquafin en AWV (wegbeheerder) hun programma's niet op elkaar afstemmen", zegt de Zingemse burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen). "Aan het kruispunt van de Ouwegemstraat en de Nerethstraat breekt een aannemer de weg op om te starten met de aanleg van een afvalwatercollector, met daaraan gekoppeld ook de vernieuwing van de riolering. Afval- en oppervlaktewater worden in de toekomst gescheiden afgevoerd. Via de Nerethstraat schuiveb de werken op naar Steenoven. Alles samen moeten we rekenen op een jaar werk", legt Hutsebaut uit.

Verkeerslichten

Tegelijk starten ook de werkzaamheden langs de Ouwegemsesteenweg en ook die zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. De doortocht door Ouwegem wordt, zoals bekend, helemaal vernieuwd. "De werkzaamheden die half februari starten, hebben betrekking op de nutsleidingen. Aanvankelijk zullen het vooral trottoirs zijn die worden opgebroken. We willen de verkeershinder hier zo goed als mogelijk beperken. Maar het zal niet anders kunnen dan met verkeerslichten", voorziet de burgemeester.

Fluitjeskermis

"Het wordt een hele uitdaging om het verkeer vlot om te leiden, vooral omdat er op verschillende plaatsen tegelijk wordt gewerkt", bedenkt Hutsebaut. "We moeten ook rekening houden met de Fluitjeskermis in het weekend na Pinksteren. Het is de bedoeling dat die effectief kunnen plaatsvinden. Ook de grote wielerkoers van half augustus willen we niet in het gedrang brengen. Maar we zullen samen met de organisatoren moeten bekijken hoe we het parcours kunnen aanpassen. Want dat zal onvermijdelijk zijn", gelooft de burgemeester.