Onzekerheid over volksraadpleging blijft

Het is nog mintens twee weken wachten tot het gemeentebestuur van Zingem kan beslissen of er al dan niet een volksraadpleging komt over de geplande fusie met Kruishoutem. De commissie waar de gemeente advies heeft gevraagd, wil bedenktijd. "Daardoor halen we misschien zelfs de vooropgestelde datum van 14 mei niet", vreest burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen).

Zoals bekend bestaat er twijfel over de geldigheid van de petitie waarmee de liberale oppositie in Zingem een volksraadpleging wil afdwingen, omdat veel ondertekenaars een paraaf plaatsen in plaats van een handtekening.


Om te beslissen wat er met de "afwijkende handtekingen" moet gebeuren, heeft het gemeentebestuur van Zingem het advies gevraagd van de Commissie voor Volksraadplegingen.


"We zijn onze vraag maandag gaan toelichten en hadden verwacht dat we daarop ook meteen een antwoord zouden krijgen, maar de commissieleden spraken zich niet uit: zij vragen twee weken bedenktijd", vertelt burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen).

Uitstellen naar juni?

Die extra vertraging komt voor de gemeente bijzonder ongelegen. "We waren van plan om in de gemeenteraad van februari te beslissen of er al dan niet een volksraadpleging komt. Dat halen we nu niet meer. Het zal voor de gemeenteraad van maart zijn. Maar dat brengt met zich mee dat het ook heel moeilijk wordt om de voorlopig voorop gestelde datum van 14 mei nog te halen. Ik vrees dat we gaan moeten uitkijken naar een zondag in juni. Want met de voorbereiding zijn we wel degelijk al een tijdje bezig. Alleen is het nog afwachten of de commissie groen of rood licht geeft", besluit de Zingemse burgemeester. (DCRB)