Doorgang zorgverstrekkers op politieke agenda

Het weigeren van een doorgangsvergunning door de stad Gent aan zorgverstrekker Veerle Van Achte uit Ouwegem staat donderdag ook op de politieke agenda. De dienst mobiliteit kon geen vergunning afleveren omdat de autoverzekering van Veerle Van Achte op naam van haar partner staat. Nochtans beschikt ze al jaren over een parkeerkaart als zorgverstrekker op diezelfde wagen. Donderdagavond is er een thema-avond over het mobiliteitsplan en zet N-VA raadslid Sandra Van Renterghem het dossier van Van Achte daar op de agenda. Maar de oppositiepartij geeft haar ook de raad om de verzekering aan te passen zodat ze in regel is met de voorwaarden om een vergunning te krijgen. Ook schepen Filip Watteeuw (Groen) blijft achter die voorwaarden staan. "Voor zorgverstrekkers hebben we een bijzonder regime ingesteld", laat Watteeuw weten. "Ook omwille van het gelijkheidsbeginsel is het noodzakelijk dat de diensten de regels correct naleven en er voor zorgen dat de koppeling tussen vergunning en de activiteit die de basis vormt voor deze vergunning onomstotelijk is vastgesteld", besluit hij. (DVL)