"Parochies klampen zich te veel vast aan hun eigen kerk"

PASTOOR DIENT ONTSLAG IN NA RUZIE ROND HERVORMING

Pastoor Andy Raes.
Foto Ronny De Coster Pastoor Andy Raes.
Pastoor Andy Raes uit Kruishoutem heeft bij het bisdom Gent zijn ontslag ingediend. "Ik moet alle parochies centraliseren naar één hoofdkerk, maar al die kerkbesturen wringen tegen: zij willen allemaal hun kerk openhouden. Ik ben de boeman, ook al omdat het bisdom me onvoldoende steunt", motiveert Raes waarom hij weg wil.

427 parochies in het bisdom Gent moeten hervormd worden tot 41 grote kerkbesturen.Voor de regio Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem houdt dat in, dat de veertien parochies, die nu hun eigen kerkbestuur hebben, fuseren tot één groot kerkbestuur: dat van Kruishoutem.


Pastoor Andy Raes is door het bisdom aangesteld om met de betrokken kerkfabrieken de gesprekken voor de hervorming te voeren. Maar de onderhandelingen schieten niet op. Raes botst naar eigen zeggen op onwil bij de betrokken kerkbesturen. Het plan voorziet immes ook de sluiting van kerken en dat ligt bijzonder gevoelig, zo ondervindt de pastoor.


"Het zou de bedoeling zijn, dat in Kruishoutem alleen de hoofdkerk in het centrum open blijft. In de andere parochies moeten we bekijken wat er met de kerkgebouwen te gebeuren staat. Sommige kunnen allicht bij speciale gelegenheden nog voor kerkdiensten gebruikt worden, maar de liturgie moeten we centraliseren. Ook in Zingem zou alleen de kerk in de centrumgemeente blijven en staan de andere ter discussie. En in Wortegem-Petegem moeten we dezelfde oefening maken", vat Raes het grote lijnen van het kerkenplan vast.

Niet aanvaard

Het bisdom zet druk op de ketel: volgend jaar moet Raes -net als de andere veertig 'hervormers'- het plan klaar hebben. Maar de gesprekken zitten helemaal vast. "Er is geen bereidheid tot hervorming: alle parochiebesturen klampen zich vast aan hun eigen kerk en putten zich uit in het zoeken naar argumenten om ze te behouden. Zo schieten we geen meter op. Ik heb het gevoel dat ik als de grote boeman word gezien, terwijl ik alleen probeer om het werk te doen, dat het bisdom me heeft opgedragen. Maar zelf communiceert het bisdom hierover niet of nauwelijks met de parochies. Daardoor voel ik me helemaal niet gesteund", klaagt Raes.


Hij heeft bij het bisdom in Gent zijn ontslag ingediend. Maar dat is niet aanvaard. De bisschop wil zijn vicaris-generaal het veld insturen om bij de parochies de onderhandelingen weer vlot te trekken en de kerkfabrieken in het gelid te krijgen.