"Misschien is hij wel geschrokken van de media-aandacht"

PLOTS HEEFT WEYTS WEL GELD VOOR DOORTOCHT OUWEGEM

De doortocht van Ouwegem zal dan toch volgend jaar heraangelegd worden.
DCRB De doortocht van Ouwegem zal dan toch volgend jaar heraangelegd worden.
Verbazing en opluchting in Zingem: enkele weken nadat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) liet weten dat hij geen geld had om volgend jaar de doortocht en dorpskern in Ouwegem te laten hertekenen, komt hij nu toch met centen over de brug. "Misschien was hij geschrokken van onze ontgoocheling en de media-aandacht", denkt burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen).

De Zingemse burgemeester stak haar onvrede niet onder stoelen of banken toen ze enkele weken geleden het investeringsprogramma van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) onder ogen kreeg. Daaruit bleek dat de aangekondigde vernieuwing van de Ouwegemsesteenweg en de dorpskom van Ouwegem minstens een jaar was uitgesteld, ondanks eerder gemaakte afspraken. "Dat het godgeklaagd was", jammerde Hutsebaut toen en "dat ze er helemaal geen begrip voor had dat minister Weyts door het inhouden van zijn aandeel van 1,2 miljoen euro het hele project van 6 miljoen blokkeerde".


Het zou dus tot minstens 2019 duren voor de vernieuwing van Ouwegem zou kunnen starten. Dat bevestigde toen ook het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

DCRB

Onteigeningen

Gisteren kwam de gemeente te weten dat het geld er nu plots wel is. "Officieel zijn we nog niet op de hoogte, maar het hoofd van onze technische dienst kreeg via de administratie te horen dat de 1,2 miljoen euro van de minister dan toch volgend jaar komen", vertelt de Zingemse burgemeester.


Michaël Devoldere, communicatiemedewerker van minister Weyts, bevestigt de plotse stroomversnelling in het dossier. "De reden waarom er eerst sprake was van 2019 heeft te maken met de onteigeningen. Aanvankelijk dachten we dat de onteigeningen meer tijd in beslag zouden nemen, waardoor de timing zou verschuiven naar 2019. Ondertussen is gebleken dat het onteigeningsproces toch al verder gevorderd is. En dus kunnen we ons toch aan de originele planning houden."

Opluchting

"Het is een opluchting dat een dossier dat al zo lang aansleept en nu weer op de lange baan dreigde te raken, toch in gang geraakt", reageert de Zingemse burgemeester. "Deze onverwachte wending verbaast me ook een beetje. Ik heb de indruk dat Vlaanderen in actie is geschoten nadat wij in de media onze afkeuring hebben laten blijken voor het uitstel. Onze technische dienst is ook blijven aan de mouwen trekken om het dossier vooruit te helpen, want laat ons eerlijk zijn: dat het aan de onteigeningen lag, was een drogreden. De onteigeningen waren zogezegd nog niet klaar, maar ze waren al twee maanden klaar. Daar hadden we als gemeente zelf voor gezorgd. Dat wist iedereen die met dit dossier bezig was."

Jaar werk

"Het is eigenlijk straf dat de minister dat nu plots wel weet, terwijl hij enkele weken geleden nog beweerde dat ons dossier niet rond was. Maar goed, wat uiteindelijk telt, is dat we volgend jaar met de werken kunnen starten. Het is een groot project waaraan aannemers een jaar werk zullen hebben. Het gaat namelijk niet alleen om de verfraaiing van de dorpskern, maar ook om de aanleg van gescheiden riolering en de aansluiting op de afvalcollector richting rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Den Bos", vat burgemeester Hutsebaut samen.