"Gebrek aan respect voor de gemeenteraad"

De oppositie was gisteren niet aanwezig bij de voorstelling van de nieuwe naam.

"We waren niet eens uitgenodigd", hekelt Kruishoutems Open Vld-raadslid Filip Geysens. "De keuze van de naam moet trouwens volgende week nog op de gemeenteraad worden besproken. Deze gang van zaken getuigt nog maar eens van het totale gebrek aan respect voor de gemeenteraad. Het schepencollege pakt liever uit met primeurs in plaats van deze beslissingen eerst te bespreken waar het moet." Over de fusie zelf blijft het voor de oppositie ondertussen moeilijk om een standpunt in te nemen. "De stuurgroep die de fusie voorbereidt, blijft de raadsleden immers alle toegang ontzeggen tot inzage van werkdocumenten die de fusie tastbaar moeten maken. Wij hebben ondertussen een klacht ingediend bij de gouverneur waarbij wij ons beroepen op de 'openbaarheid van bestuur' en het 'inzagerecht' om deze documenten alsnog te kunnen inzien", stelt Geysens. "Daarnaast blijf ik er ook van overtuigd dat het inwonersaantal van de nieuwe fusiegemeente, amper 15.700, te laag zal zijn en wij in de nabije toekomst wellicht niet gevrijwaard zullen blijven van verdere fusies." (DCRB/TVR)