Zes nieuwe vertrouwensleerlingen Sint-Jan Bergmanscollege

In het Sint-Jan Berchmanscollege is er altijd al een sterke leerlingenparticipatie geweest in allerlei projecten. Op maandag 29 augustus reikte de school een diploma uit aan zes kersverse vertrouwensleerlingen. Het zijn allen vrijwilligers uit de derde graad die andere jongeren hulp willen bieden indien nodig. Nadat zij vanuit de school de nodige vorming kregen worden ze het aanspreekpunt bij socio-emotionele vragen en problemen, ze luisteren en spreken over ervaringen en gevoelens en ze bieden een eerste opvang aan. Bij deze taak staan ze niet alleen. Ze ondersteunen elkaar tijdens maandelijkse intervisiegesprekken en enkele leerkrachten van dienst staan hen bij indien nodig.

(CVB)

Vanderveken