Voortaan eenrichtingsverkeer in Driesstraat

Binnenkort wordt de Driesstraat in Perk een eenrichtingsstraat. Daarmee wil het schepencollege de veiligheid in de straat verhogen.

"In de Driesstraat zijn momenteel veel te veel bewegingen van wagens, waardoor gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers ontstaan", zegt mobiliteitsschepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA).


"Als gemeentebestuur vinden we het echter net belangrijk om de veiligheid van de zachte weggebruikers te garanderen. De Driesstraat wordt bovendien intensief gebruikt door de schoolgaande jeugd. Door eenrichtingsverkeer in de straat in te voeren, zullen we de verkeersveiligheid er aanzienlijk verhogen. Verkeer zal binnenkort alleen via de Sint-Annastraat de Driesstraat in mogen rijden."

Met de fiets of te voet

Met de maatregel willen de gemeente en de nabijgelegen Sint-Cajetanusschool inwoners stimuleren om vaker met de fiets of te voet naar school te komen. "Ook de bewoners van de Driesstraat zijn tevreden met deze verkeerswijziging", aldus nog Mombaerts.


"Behalve het eenrichtingsverkeer worden er ook vier extra zebrapaden aangelegd ter hoogte van het kruispunt met de Lutgardisstraat, Marselaerstraat en de Sint-Annastraat. Deze voetgangersoversteekplaatsen zijn nodig om automobilisten en buschauffeurs attent te maken op de zachte weggebruiker."


(RDK)