Uitbreiding De Waterleest start in voorjaar

De broodnodige uitbreiding van gemeenteschool De Waterleest in Eppegem start in het voorjaar. Ondertussen werd al een aannemer aangesteld.

De Waterleest barst al enkele jaren uit zijn voegen. Tien jaar geleden werden er al eens vier klassen bijgebouwd, maar nog steeds moet de school het zonder leraarslokaal en met een te kleine refter doen. Ook voor de lessen zedenleer en godsdienst zijn er geen aparte lokalen. Intussen werden er wel al enkele containerklassen geplaatst, maar daarmee is het probleem uiteraard niet weggewerkt. Dat zal binnenkort echter wel het geval zijn, want recent werd de gunning verleend voor de uitbreiding van de school. Zo stelde de gemeente al een aannemer aan, die in het voorjaar kan beginnen. In totaal komen er zes klassen met een bijhorende berging, een refter en een open speelplaats bij. De uitbreiding van de school wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. (RDK)