Opgepompt grondwater bij bouwwerken moet voortaan nuttig gebruikt worden

In Hoeilaart werd twee jaar geleden ook al opgepompt grondwater ter beschikking gesteld van inwoners. In Zemst heeft de gemeenteraad dat nu ook verplicht.
Baert Marc In Hoeilaart werd twee jaar geleden ook al opgepompt grondwater ter beschikking gesteld van inwoners. In Zemst heeft de gemeenteraad dat nu ook verplicht.
Nu het grondwaterpeil door de aanhoudende droogte bijzonder laag staat, verplicht de gemeente Zemst aannemers die grondwater oppompen dat water ter beschikking te stellen van buurtbewoners en landbouwers. Op die manier gaat het water niet verloren.

Bronbemaling is noodzakelijk om bepaalde bouwwerken zoals woningen met een kelder of grote infrastructuurwerken in droge omstandigheden uit te kunnen voeren. Normaal gezien wordt dat grondwater geloosd in een oppervlaktewater of in de openbare riolering. Maar nu het al zo lang droog is en het grondwater bijzonder laag staat, is het aangewezen om het oppompen van het water te beperken en het waar mogelijk nuttig te gebruiken. Daarom besliste de Zemstse gemeenteraad om enkele maatregelen op te leggen.

Voortaan zal het opgepompte bemalingswater moeten worden opgevangen in een buffervat en gratis ter beschikking gesteld moeten worden aan derden zoals buurtbewoners en landbouwers. Het is echter niet geschikt voor menselijke consumptie. Voorts moeten de debieten en de periode van de bemaling digitaal doorgegeven worden aan de gemeente.

Bij bronbemalingen die momenteel bezig zijn, gaat de gemeente on overleg met de eigenaars om ne te kijken of het recupereren van het grondwater alsnog mogelijk is.