Kerken steeds minder vaak gebruikt, dus gaat gemeente op zoek naar nevenbestemmingen

Externe partner zal nagaan welke activiteiten kunnen in zes historische kerkgebouwen

Onder meer voor de Sint-Pieterskerk in Zemst wordt onderzocht of en welke nevenbestemming het historische gebouw kan krijgen.
Lukas Onder meer voor de Sint-Pieterskerk in Zemst wordt onderzocht of en welke nevenbestemming het historische gebouw kan krijgen.
Worden binnenkort tentoonstellingen, bloknamiddag voor studenten of andere evenementen in de zes kerken van groot-Zemst georganiseerd? Het schepencollege heeft in ieder geval het licht op groen gezet om na te gaan welke nevenbestemmingen de kerken kunnen krijgen. Daarmee wil de gemeente de leegstand in de kerkgebouwen aanpakken.

De gemeente Zemst kent met Elewijt, Eppegem, Laar, Hofstade, Zemst en Weerde zes kerken. Net als in de rest van Vlaanderen worden die historische gebouwen de laatste tijd steeds minder gebruikt voor liturgische diensten en daalde bijgevolg het aantal kerkbezoekers zienderogen. Zonde, vindt het Zemstse schepencollege. En daarom heeft het gemeentebestuur het startschot gegeven van de zoektocht naar nevenbestemmingen voor de zes kerken. “Het is bijzonder jammer dat onze kerken – waarvan enkele recent nog gerestaureerd werden – steeds vaker leeg staan”, maakt bevoegd schepen Greta Lauwers (VLAM Zemst) duidelijk. “Alleen voor communies, huwelijken en sommige begrafenissen lopen de kerken nog vol, maar voor de rest krijgen de historische gebouwen steeds minder mensen over de vloer. Daarnaast hebben we in onze gemeente nood aan extra infrastructuur voor pakweg lezingen, concerten en tentoonstellingen. De kerken zijn dan ook de ideale locatie om dat tekort op te vangen.”

Embryonale fase

De schepen benadrukt meteen dat het hele project nog maar in de embryonale fase zit. Het schepencollege gaat nu op zoek naar een externe partner die een studie zal uitvoeren naar eventuele nevenbestemmingen voor de zes kerken. “Dit alles zal verlopen met participatie van relevante actoren”, aldus nog Greta Lauwers. “Ik denk aan de kerkfabrieken, maar ook aan verenigingen en organisaties die nauw verbonden zijn met het kerkgebeuren. Bij de zoektocht naar geschikte nevenbestemmingen zal steeds bekeken moeten worden of het verenigbaar is met de liturgische diensten, want dat laatste zal uiteraard de hoofdinvulling van de kerken blijven.”

Externe partner

Volgens de schepen is het vandaag nog onduidelijk welke nevenbestemmingen mogelijk zijn in de zes kerken. “Maar opties zijn tentoonstellingen, een blokplek voor studenten tijdens de examenperiode en lezingen. Ook concerten behoren tot de mogelijkheden. Die vinden er nu heel af en toe al plaats, maar dat aantal zou opgetrokken kunnen worden. Voorts laten we de externe partner zijn werk doen. Hij zal ook per kerk moeten bekijken hoeveel en welke nevenbestemmingen verenigbaar zijn met de kerkelijke diensten. In de ene kerk zal er misschien meer ruimte zijn voor activiteiten dan in de andere. We hopen in ieder geval eind dit jaar van start te kunnen gaan met de studie. Wanneer we willen landen, is nog onduidelijk. Belangrijker is dat het onderzoek volgens de regels verloopt en dat iedereen hierbij wordt betrokken.”
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Vincent Van de Velde

    Een kerkgebouw moet vooral ten dienste staan van de gemeenschap !! Zolang ze er geen supermarkt of hotel van maken. Kan voor veel doeleinden gebruikt zolang het spirituele maar gewaarborgd blijft !!

  • Désiré hamelers

    Slopen!! Kost ons uiteindelijk veel belastinggeld..Kerkfabriek en alle inmengingen van de Overheid opdoeken!!!