Groen wil BIN-berichten onder het licht houden

OPPOSITIEPARTIJ VRAAGT DOORLICHTING BUURTINFORMATIENETWERK

De oppositiepartij vindt deze berichten stigmatiserend en racistisch en wil dat het taalgebruik bijgestuurd wordt.
Lukas De oppositiepartij vindt deze berichten stigmatiserend en racistisch en wil dat het taalgebruik bijgestuurd wordt.
Er heerst wat commotie over twee berichten die de leden van het buurtinformatienetwerk van Eppegem deze maand ontvingen. In één van die berichten staat dat de inwoners moeten oppassen voor twee Marokkaanse vrouwen. "Not done", vinden ze bij Groen. De oppositiepartij vraagt een doorlichting van het BIN. De fout ligt echter bij de federale dispatching, die de berichten ongefilterd doorstuurde.

De 785 leden kregen op 10 december van het BIN van Eppegem een bericht dat drie Roma-zigeuners zich verdacht gedroegen. Oppositiepartij Groen was niet te spreken over die berichtgeving. "Onnauwkeurige persoonsbeschrijvingen die stereotypen bevestigen, werken contraproductief en wakkeren het gevoel van onveiligheid net aan", zegt Peter Geerts, secretaris van de groenen. Via Twitter liet de gemeente Zemst weten dat dergelijk taalgebruik al aangekaart werd bij de federale dispatching die de berichten stuurt en dat het nogmaals gemeld zou worden. "Groot was onze verbazing dan ook toen de leden op 23 december plots de melding kregen dat ze waakzaam moesten zijn voor twee Marokkaanse vrouwen in lange kledij met een kinderkoets", pikt Groen-bestuurslid Joeri Van Den Brande in. "Ondanks de beloftes van de gemeente en de politiezone KASTZE, is er dus niets veranderd. We vragen een grondige doorlichting van het BIN. De politie moet de berichten goed nalezen alvorens ze doorgestuurd worden. Bovendien moet er duidelijk vermeld worden waarom bepaalde personen verdacht zijn. Louter een vreemde afkomst hebben, mag nooit volstaan om als verdacht gesignaleerd te worden bij 785 mensen."

De oppositiepartij vindt deze berichten stigmatiserend en racistisch en wil dat het taalgebruik bijgestuurd wordt.
Lukas De oppositiepartij vindt deze berichten stigmatiserend en racistisch en wil dat het taalgebruik bijgestuurd wordt.

Fout bij dispatching

Schepen van Veiligheid Dirk Van Roey (N-VA) zegt dat een doorlichting niet nodig is. "De BIN-coördinatoren treffen geen schuld", klinkt het. "Inwoners bellen bij verdachte situaties naar de 101-centrale, waarna een federale dispatcher een bericht opstelt en naar alle leden stuurt. We kunnen als gemeente of via de politie de centrale dispatching aanmanen om op hun taalgebruik te letten, maar meer kunnen we niet doen. Het belangrijkste is dat het BIN werkt. Vóór de oprichting ervan telden we in Zemst jaarlijks 200 inbraken, nu zijn dat er tussen de 80 en de 100."


Jean-Pierre Lenaerts, één van de twee hoofdcoördinatoren, begrijpt dat de bewoording voor commotie kan zorgen. "Maar het is zeker niet de bedoeling om racistisch te zijn", luidt het. "Er worden jaarlijks zowat dertig berichten gestuurd binnen ons buurtinformatienetwerk en nooit eerder was er een hetze tegen een bepaalde bevolkingsgroep. In de meeste gevallen moet er echter snel gehandeld worden en dan kan ik begrijpen dat een dispatcher de melding zomaar over neemt."

Ongefilterd

"In beide gevallen stuurde de dispatching de melding van de inwoner van Eppegem ongefilterd door", zegt ook Filip Van Steenbergen, korpschef bij lokale politie KASTZE. "We hebben het eerder al eens aangekaart bij de federale politie, maar het is zeker niet de bedoeling om racistisch of stigmatiserend te zijn. Feit is wel dat men bij de federale dispatching vaak onderbemand is, waardoor dit soort zaken kunnen gebeuren."