Gemeente wil weide via rechtbank laten ontruimen

Het gemeentebestuur wil een weide in de Dorpsstraat in Weerde via de rechtbank laten ontruimen, omdat de eigenaar - die er allerhande materialen opgeslagen heeft - niet over een stedenbouwkundige vergunning beschikt.

De problemen in de weide in de Dorpsstraat in Weerde slepen ondertussen al enkele jaren aan. De eigenaar slaagt er onder meer afgedankte voertuigen, autobanden, ramen, olievaten, afbraakhout en tonnen op, terwijl hij niet over een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning beschikt. Om de problemen op te lossen werd in het verleden al de Inspectie Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant ingeschakeld. Dat leidde echter slechts tot een gedeeltelijke opruiming.


Op 7 februari dit jaar dagvaardt de Procureur des Konings vervolgens de eigenaar - op vraag van de gemeente - om de weide volledig te ontruimen. Het dossier werd gisteren ingeleid op de rechtbank van eerste aanleg.


Ondertussen heeft de Inspectiedienst Dierenwelzijn recent ook schapen in beslag genomen op dezelfde weide. (RDK)