Zelzate pleit voor extra verlichting aan gevaarlijke oversteekplaatsen R4

De Zelzaatse gemeenteraad wil extra verlichting aan de kruispunten met de R4.
Kristof Vereecke De Zelzaatse gemeenteraad wil extra verlichting aan de kruispunten met de R4.
De gemeenteraad van Zelzate pleit voor extra verlichting aan de gevaarlijke oversteekplaatsen met de R4. Heel wat fietsers en voetgangers moeten dagelijks de drukke R4 over en dat levert soms gevaarlijke situaties op.

Het was ex-schepen Marleen Maenhout (Open Vld) die het voorstel lanceerde. “De plaatsing van extra verlichting bij bepaalde oversteekplaatsen zou de automobilisten extra alert maken. Nu is het voor fietsers en voetgangers soms echt uit de doppen kijken. Automobilisten hebben totaal geen oog voor de zwakke weggebruiker.”

Maenhout verwees vooral naar de kruispunten met de Rijkswachtlaan en de Caluslaan. Het kruispunt aan de Rijkswachtlaan is officieel erkend als zwart punt en ook aan de Caluslaan gebeurden al meerdere ongevallen met zwakke weggebruikers. “Maar ook het kruispunt ter hoogte van de Q8 verdient aandacht”, zegt Kristof Stevelinck (Open Vld). “Nu er een tijdelijk busstation is aan de Vredekaai steekt daar een pak meer volk over en momenteel is het daar echt een donker gat.” 

Enquête rond volledige herinrichting

Schepen van mobiliteit Luc Van Waesberghe (sp.a) erkende de problematiek. “Ook wij zijn voor extra verlichting. We gaan de vraag stellen aan het Agentschap Wegen en Verkeer. De vraag blijft evenwel of die nog aanpassingen zullen zien zitten. Het Werkvennootschap is momenteel bezig met een enquête onder de inwoners met het oog op een volledige herinrichting van onze R4.”