Tot april tijdelijke verkeerslichten op Assenedesteenweg

Tijdelijke verkeerslichten moeten het verkeer op de Assenedesteenweg tijdens de werken aan het waterleidingsnet in goede banen leiden. Die werken duren nog tot eind maart. Vorige week ontstond heel wat heibel omdat Farys, buiten de wil van het gemeentebestuur, de weg had omgevormd tot eenrichtingsverkeer. Het signaal voor burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) om eens stevig op tafel te kloppen. Het eenrichtingsverkeer werd meteen ingekort. Gisteren zat Bruggeman opnieuw rond de tafel met Farys. "Na overleg met aannemers, Farys en onze technische dienst hebben we besloten dat de Assenedesteenweg tijdens de werken tweerichtingsverkeer blijft. Vanaf woensdag zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten. Zo willen we de bereikbaarheid van de handelszaken vrijwaren. De bewoners zullen worden verwittigd via een bewonersbrief." (KVZ)