Ontsluiting Karnemelkpolder op lange baan

Zelzate schrapt 500.000 euro uit zijn begroting voor de aanleg van een ontsluitingsweg voor de Karnemelkpolder.

Dat is één van de wijzigingen in het budget voor 2017 dat dinsdag ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. "We geloven nog steeds in het belang van de ontsluitingsweg voor de mobiliteit in de Karnemelkpolder. Alleen heeft de aanleg van zo'n weg alleen maar zin als ook de R4-Oost, waar de weg op aansluit, wordt omgevormd. Gezien Vlaanderen die omvorming pas in 2020 voorziet, heeft het geen zin dat wij nu al geld voorzien om een ontsluitingsweg aan te leggen", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). Aan de andere kant voorziet de gemeente wel 225.000 euro extra voor de heraanleg van het busplein, 20.000 euro voor de verharding van de parking aan de Vredekaai en 6.000 euro voor de brandveiligheid van de jeugdcontainers op de Chalmetlaan. Opvallend is ook de 5.000 euro om de vrijheidsboom ter hoogte van de Stationstraat te genezen. Het lijkt er sterk op dat deze begroting wel zal worden goedgekeurd. Vorige keer raakte burgemeester Bruggeman niet aan een meerderheid, maar deze keer lijken alle plooien op voorhand glad gestreken. (KVZ)