OCMW opent 'sociale' kruidenier

Het OCMW van Zelzate opent binnenkort een sociale kruidenier in het vroegere sociaal administratief centrum op de Chalmetlaan.


Voor de sociale kruidenier start het OCMW een samenwerking op met psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist en Samenlevingsopbouw Vlaanderen. "Bedoeling is mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, te helpen bij het doen van hun dagelijkse inkopen", zegt OCMW-voorzitter Rik Laureys (CD&V). "Tegelijkertijd willen we het sociaal isolement rond die gezinnen doorbreken. Dankzij het winkeltje komen ze buiten en hebben ze sociaal contact." In het sociaal administratief centrum zijn ook al het 'Rap op Stap-kantoor' en het Huis van het Kind gevestigd. Nochtans was het oorspronkelijk de bedoeling van het huidige bestuur het gebouw te verkopen. "Die verkoop is voorlopig niet meer aan de orde", bevestigt Rik Laureys. "Via dit soort initiatieven slagen we erin het gebouw een meerwaarde te schenken en daar is iedereen tevreden mee. Ook de vzw Lichtpunt, die nu instaat voor een voedselbank, zal op termijn bij het project betrokken worden. Maar eerst willen we een goede start nemen." (KVZ)