Nog geen uitsluitsel over toekomst Klein Rusland

Er is nog geen uitsluitsel over de toekomst van Klein Rusland. De bekende volkswijk wordt bedreigd door de uitbreiding van de Gentse haven. Provinciegouverneur Jan Briers leidt een werkgroep die de toekomstmogelijkheden van de wijk onderzoekt. Gisteren kwam Briers een stand van zaken geven in het Zelzaatse schepencollege. "Er liggen nog een vijftal voorstellen op tafel", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Die gaan van volledig behoud van de wijk tot een herlokalisatie van alle bewoners. Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over wat het gaat worden. Zeker omdat de studie naar de toekomst van de wijk nog loopt. Ik ben wel tevreden dat er met de bewoners, het milieu, de toekomst van de kanaalzone,... rekening gehouden wordt." Op woensdag 8 februari komt de gouverneur alle mogelijkheden toelichten om 19 uur in het gemeentehuis. (KVZ)