Niet alleen privacyschending, ook te onveilige afzonderingen bij Levanta

Zorginspectie hekelt ook afzonderingsbeleid van forensische afdeling

Levanta, de streng beveiligde forensische afdeling in Sint Jan-Baptist in Zelzate, blijkt het nu ook niet te nauw te nemen met de afzonderingen van patiënten.
Eric de Mildt Levanta, de streng beveiligde forensische afdeling in Sint Jan-Baptist in Zelzate, blijkt het nu ook niet te nauw te nemen met de afzonderingen van patiënten.
Niet alleen met de privacy loopt het spaak in Levanta, de streng beveiligde forensische afdeling in Zelzate. Patiënten worden er ook te vaak, te lang en in te onveilige omstandigheden afgezonderd, zo leert het verslag van de Zorginspectie.

privacy loopt het spaak in Levanta, de streng


beveiligde forensische afdeling in Zelzate.


Patiënten worden er ook te vaak, te lang en in te onveilige omstandigheden afgezonderd, zo leert het verslag van de Zorginspectie.


Dat het aantal afzonderingen erg hoog ligt in de forensische afdeling in Sint Jan-Baptist in Zelzate, bleek al uit eerdere berichtgevingen. Vorig jaar waren er 831 afzonderingen voor een populatie van negentien vrouwen. Dat zijn er gemiddeld meer dan twee per dag. Ter vergelijking: in FPC Gent, waar 264 geïnterneerde mannen verblijven, waren er datzelfde jaar 146 afzonderingen. De hoofdgeneesheer van Levanta, Jan De Varé, benadrukte toen dat het vrijheidsbeperkende beleid van het ziekenhuis exclusief gericht is op preventie, veiligheid en herstel. "Patiënten moeten binnen hun problematiek duidelijke grenzen aangereikt krijgen."

Ernstige knelpunten

De Zorginspectie is het niet eens met die analyse en benadrukt dat er ernstige knelpunten zijn. "Het beleid rond vrijheidsbeperkende maatregelen schiet tekort", zo staat te lezen. "De principes zo min mogelijk, zo kort mogelijk en in veilige omstandigheden worden niet steeds gegarandeerd." Patiënten belanden dus te vaak, te lang en niet steeds in veilige omstandigheden in een isolatiecel.


De inspecteurs hebben tijdens hun bezoek onder meer zeven afzonderingsregisters bekeken. Eén afzondering duurde meer dan een maand, een andere achttien dagen. Ook werden die patiënten soms langer dan 24 uur vastgebonden op hun bed. Bij twee patiënten duurde het zelfs maximaal vijf dagen. In het verslag stelt de Zorginspectie zich meermaals de vraag of het zorgpersoneel voldoende gebruikmaakt van alternatieven.

Niet verbaasd

Henri Heimans, eremagistraat van het hof van beroep van Gent en groot voorvechter van geïnterneerde personen, is niet verbaasd over de conclusies van de Zorginspectie. "Dit strookt met de signalen die ik ook uit het centrum ontvang", vertelt hij.


"De Zorginspectie zou het best ook eens contact opnemen met nog andere instanties, buiten het psychiatrisch centrum die de werking nog beter kunnen kaderen. Zo zijn er verschillende wetenschappers die zich grote vragen stellen bij het behandelingsmodel dat in Levanta wordt gehanteerd, net omdat het zo repressief is."


De Zorginspectie heeft het verslag nu overgemaakt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij moeten erop toezien dat de knelpunten binnen de afgesproken termijnen weggewerkt worden. "Onze dossierbehandelaar zit daarvoor samen met de mensen van het centrum en dan onderhandelen ze over de termijnen. Wij vragen hen om een actieplan", zegt woordvoerder Joris Moonens.

Halfweg 2019

Hoeveel tijd een ziekenhuis krijgt om tekorten en knelpunten weg te werken, hangt af van de ernst van de problemen. Bij veiligheidsrisico's moet er doorgaans snel gereageerd worden. "Ik schat dat tegen halfweg volgend jaar alles uitgeklaard moet zijn", zegt Moonens. De verdere opvolging gebeurt louter op papier. Doorgaans gaat het Agentschap Zorg en Gezondheid niet meer ter plaatse.


Het psychiatrisch centrum Sint Jan-Baptist in Zelzate wil voorlopig niet reageren op het verslag van de Zorginspectie. (DM)