Klein Rusland tegen verhoging sociale huurprijzen: “Blijkbaar is de marktwaarde van onze huizen gestegen Wil iemand ons dan uitleggen waarom onze wijk moet verdwijnen”

Zelzaats eerste schepen Geert Asman (PVDA) met Maureen Tollenaere in de wijk Klein Rusland.
Kristof Vereecke Zelzaats eerste schepen Geert Asman (PVDA) met Maureen Tollenaere in de wijk Klein Rusland.
De inwoners van de bekende volkswijk Klein Rusland zijn een petitie gestart tegen de verhoging van sociale huurprijzen in hun wijk. Ze dienden ook al een gezamenlijke klacht in bij de Vlaamse ombusdienst. De bewoners begrijpen niet dat de marktwaarde van huizen kan stijgen in een wijk die volgens Vlaanderen over 8 jaar verdwenen moet zijn. Ondertussen blijft de gemeente strijden voor het behoud van de volkswijk.

Vlaanderen besliste in 2018 dat iedereen tegen 2028 weg moet zijn uit Klein Rusland. Toch kregen de inwoners deze maand allemaal een huurprijsverhoging op hun bord. “Dat stuit ons zwaar tegen de borst”, zegt bewoonster Maureen Tollenaere, die samen met 77 andere inwoners van de wijk Klein Rusland een klachtenbrief indiende. 

Absurd

 “De verhoging van de zogenaamde marktprijs vormt de basis voor de reële stijging van de huur. Dat deze marktprijs stijgt in onze wijk, met een groot aantal woningen die absoluut niet voldoen aan de moderne normen, is onbegrijpelijk en onrechtvaardig. Als het van de Vlaamse regering afhangt, zou de wijk zelfs moeten verdwijnen, wat de stijging van de marktwaarde nog absurder maakt. Misschien moet iemand van de Vlaamse regering dan ook maar eens komen uitleggen waarom de wijk moet verdwijnen?”, stelt Tollenaere, die meteen ook een verklaring voor de verhoging formuleert. 

De nieuwe marktprijs is berekend op basis van de ‘Sociale Huurschatter’, een administratief instrument waarmee in Brussel achter een bureau de nieuwe ‘marktprijzen’ worden bepaald

“De nieuwe marktprijs is niet gebaseerd op een echte schatting, maar berekend op basis van de ‘Sociale Huurschatter’ van het Agentschap Wonen. Dat is een administratief instrument waarmee in Brussel achter een bureau de nieuwe ‘marktprijzen’ worden bepaald. We richten onze klacht dan ook tot de Vlaamse Regering en niet tot de cvba Wonen die onze wijk beheert.”

100 jaar oud

De nieuwe toekomstcoalitie van sp.a en PVDA blijft ondertussen ijveren voor het behoud van Klein Rusland. De befaamde volkswijk, ontworpen werd door de gerenommeerde architect Huib Hoste, viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Iets dat ze tijdens het Hemelvaartweekend groots willen vieren. “We willen de renovatie in eigen handen nemen. Het argument dat Klein Rusland onleefbaar zou zijn, gaat niet langer op”, liet burgemeester Brent Meuleman (sp.a) daarover al weten. “Fantastisch nieuws”, reageert Maureen Tollenaere. “Maar laat die stijgende huurprijzen pas in werking treden als de wijk ook daadwerkelijk gerenoveerd is.”

Maureen Tollenaere met haar petitie in Klein Rusland.
Kristof Vereecke Maureen Tollenaere met haar petitie in Klein Rusland.