De Werkvennootschap wil mening van de Zelzatenaar over herinrichting doortocht R4

De doortocht van de R4 in Zelzate.
Kristof Vereecke De doortocht van de R4 in Zelzate.
‘Hoe moet de doortocht van de R4 in Zelzate worden heringericht’, dat is de centrale vraag van een nieuwe enquête die door De Werkvennootschap wordt gelanceerd. De Werkvennootschap roept alle Zelzatenaren op hun mening te geven.

De herinrichting van de Kanaalstraat in Zelzate maakt onderdeel uit van het zogenaamd project R4WO, dat de volledige ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen bundelt. “De Kanaalstraat is een belangrijke verbindingsweg die dwars door het centrum van Zelzate loopt”, klinkt het. “De omvorming van de R4 Oost, tussen de grens met Nederland en de E34, zal er in de toekomst voor zorgen dat er minder verkeer langs deze ‘doortocht’ passeert. Bij de vernieuwing van de Kanaalstraat is er daarom evenveel aandacht voor vlot en veilig auto- en vrachtverkeer als voor voetgangers en fietsers in deze zone. Zo wordt er gekeken naar een inrichting waarbij de rijweg vlotter kan overgestoken worden en naar vlotte en veilige fietspaden die goed verbonden worden met de aansluitende fietsinfrastructuur. “

Stem

Om de plannen voor de herinrichting van de Kanaalstraat nog verder te verbeteren, wil De Werkvennootschap nu de mening van elke Zelzatenaar kennen. Daarom wordt een enquête gelanceerd. “Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag. We rekenen op de stem van de Zelzatenaar om zo tot een oplossing te komen waar iedereen zijn schouders onder zet.”

De enqquete vind je op enquete.r4wo.be/nl.