De Lijn zet licht op groen voor renovatie busplein

In het najaar gaat de langverwachte renovatie van het busplein van start. Met de totale vernieuwing, van wat in de volksmond een betonnen woestijn wordt genoemd, is 1,5 miljoen euro gemoeid.


"Het busplein moet opnieuw een visitekaartje worden", zegt schepen van Mobiliteit Martin Acke (N-VA), die over de grootste werken sinds lang spreekt. De plannen voor de renovatie van het busplein zijn al meer dan tien jaar oud. "De renovatie is één van de grootste werken die we hier in jaren gezien hebben. Het gaat om een totale vernieuwing van het eigenlijke busstation. Het nieuwe station omvat in hoofdzaak 9 perrons en een nieuw dienstgebouw. Er komt voor de bussen een elektronisch signalisatiesysteem ten behoeve van de klanten." Daarnaast wordt ook de grote parking rondom het busstation en een gedeelte van de Westkade heraangelegd. Na de werken wordt ook de verkeersafwikkeling rond het plein grondig gewijzigd. "Er komt eenrichtingsverkeer in de Westkade en de Oostkade", zegt Acke. "Het verkeer zal rond het busstation worden geleid. Dit zal moet de problematische verkeersafwikkeling, vooral ter hoogte van het kruispunt Westkade-R4, aanpakken. Door de scheiding van de verkeersstromen zal de toestand bij openstaande brug veel verbeteren". (KVZ)