Burgemeester kookt voor politiediensten: “Hun inzet verdient waardering”

Burgemeester Brent Meuleman kookte vandaag voor de politiediensten.
RV Burgemeester Brent Meuleman kookte vandaag voor de politiediensten.
Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) heeft donderdag gekookt voor de politiediensten van zijn gemeente.

Het etentje kaderde in een overlegmoment. “Omdat ik bijzonder veel waardering heb voor onze politiemensen, kroop ik voor de gelegenheid zelf achter de kookpotten”, zegt hij. “Dagelijks zijn ze in de weer om de veiligheid en het welbevinden van de Zelzatenaar te waarborgen. Ondanks de beperkte middelen en de grote uitdagingen waarmee we lokaal worden geconfronteerd, nemen ze hun taak heel plichtbewust en met veel engagement op, ook al is hun opdracht niet altijd even dankbaar. Dat verdient waardering.” De spaghetti werd, net als het gebaar, erg gesmaakt door de politiemensen.