Betoging social profitsector laat zich voelen

De betoging van de socialprofitsector gisteren in Brussel liet zich ook in Zelzate voelen. Doordat een deel van het gemeentepersoneel mee ging betogen waren de diensten bevolking, burgerlijke stand, paspoorten , rijbewijzen en de sociale dienst gisteren gesloten. Ook de buitenschoolse opvang verliep niet zoals gebruikelijk. Zo was Villa Wapiwi een hele dag gesloten. Ook de wekelijkse zwemlessen in de Eurohal werden afgelast. De socialprofitsector betoogde gisteren voor een nieuw sociaal akkoord, met betere loon- en arbeidsvoorwaarden. (KVZ)