175 woningen op voetbalvelden KVV, maar populieren blijven staan

Tegen 2022 moeten de huidige jeugdterreinen van KVV Zelzate langs de Verbroederingslaan omgetoverd zijn in een nieuwe woonwijk met 175 woningen. Die plannen maakte de gemeente Zelzate zelf bekend aan de inwoners van de nabijgelegen wijk Wittouck.

Het is al lang geen geheim meer dat de gemeente Zelzate het huidige B-complex graag ziet verdwijnen voor de aanleg van een nieuwe woonwijk. Het verkavelen van de grond brengt de gemeente immers zo'n slordige 4,2 miljoen euro op. Met dat geld wil Zelzate via een prefinanciering zo snel mogelijk werk maken van een nagelnieuw sportcomplex ten oosten van Sint-Jan Baptist. Daar moeten zowel de 250 jeugdspelers van KVV Zelzate, de petanqueclub als de duikclub een nieuwe thuis krijgen. Eenmaal iedereen verhuisd is, kan de gemeente werk maken van de nieuwe woonwijk.


Die plannen zijn concreter dan gedacht. Zo stelde de gemeente tijdens een infoavond voor het eerst haar plannen voor de nieuwe verkaveling voor.

Appartementen

"Zoals de plannen er nu voorliggen komen er 175 nieuwe woongelegenheden", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Het gaat om kleine appartementsblokken met vier bouwlagen en rijwoningen die verspreid over het gebied worden ingepland. Samen goed voor 144 flats en 31 rijwoningen.


De gemeente heeft ook al nagedacht over de aankleding. "Het is de bedoeling een groene wijk in het hart van onze gemeente te creëren. Daarom zullen ook de grote Canadapopulieren die nu de omgeving markeren blijven staan. Dat was trouwens één van de grote bezorgdheden van de buurtbewoners. Daarnaast komen er een centraal park en fiets- en wandelpaden. Alles wordt zo autoluw mogelijk ingericht." Vooraleer het zover is, dient de gemeente nog werk te maken van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. (KVZ)