Zele krijgt 'sneeuwtelefoon'

Zele krijgt een sneeuwtelefoon. Het voorstel van gemeenteraadslid Herman Van Driessche (N-VA) om mensen te helpen om hun voetpad sneeuwvrij te maken, werd unaniem goedgekeurd op de laatste gemeenteraad.

"Elke inwoner is verplicht om zijn voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken zodat voorbijgangers een veilige doorgang hebben. Voor veel mensen die slecht te been zijn, is dat echter geen evidente opdracht. Daarom stellen we voor om een centraal telefoonnummer te voorzien waarnaar mensen kunnen bellen om hulp te vragen bij het sneeuw- en ijsvrij maken van hun voetpad", verduidelijkt gemeenteraadslid Herman Van Driessche (N-VA).


De meerderheid was meteen te vinden voor dat voorstel en zou het samen met de diensten van het OCMW verder uitwerken. Er wordt zelfs bekeken om het initiatief verder uit te breiden voor andere noden. Welke naam de centrale lijn zou krijgen, is nog niet beslist.


"Een oppositievoorstel dat unaniem goedgekeurd wordt en waar meteen werk van gemaakt wordt, is vrij uniek'", zegt Van Driessche nog. "We hopen dat er nu ook snel werk van gemaakt wordt en dat er duidelijk over gecommuniceerd wordt."


(KDBB)