Werken om wateroverlast in Stokstraat te voorkomen

Om wateroverlast in de Stokstraat te voorkomen, worden er aanpassingswerken uitgevoerd. In het verleden kwam de Stokstraat regelmatig onder water te staan na hevige regenval. Dat wil de gemeente in de toekomst vermijden en daarom werd aan Aquafin gevraagd om aanpassingswerken uit te voeren aan het overstort. Momenteel wordt er al gewerkt aan het verbreden en verdiepen van de afvoerende waterloop zodat die voldoende debiet heeft om het overtollige regenwater af te voeren. De werken worden gebaseerd op de hydraulische berekeningen van Aquafin waardoor de wateroverlast in de Stokstraat voortaan verleden tijd moet zijn. Op vrijdag 7 juli wordt de laatste hand gelegd aan die werken. (KDBB)