Werken aan bomen en struiken langs N47

Tot 15 maart zal het Agentschap Wegen en Verkeer de bomen en de struiken langs de N47 kappen en snoeien. Voor Zele gaat dat om het stuk langs de omleidingsbaan Oost, ter hoogte van de spoorwegbrug. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer wel mogelijk, al kan het verkeer hinder ondervinden. www.hakhoutbeheer.be. (KDBB)