Voorstel N-VA - Zele Vlakaf voor invoering sneeuwstraat goedgekeurd: “Niet strooien om kinderen te laten spelen”

Kinderen moeten in de sneeuw kunnen spelen, vindt N-VA.
Geert De Rycke Kinderen moeten in de sneeuw kunnen spelen, vindt N-VA.
Sneeuw hebben we deze winter nog niet gezien, maar Zele krijgt binnenkort wel een sneeuwstraat na een voorstel van oppositiepartij N-VA - Zele Vlakaf. Zele treedt daarmee in de voetsporen van andere Vlaamse gemeenten.

N-VA – Zele Vlakaf stelde voor om sneeuwstraten in te voeren in Zele. Een sneeuwstraat is een straat die niet onder het gemeentelijk strooiplan valt en waar bij sneeuwval dus niet gestrooid wordt. Zo kunnen kinderen in de sneeuw spelen op straat. “Het principe werd goedgekeurd op de gemeenteraad, nu werken we samen de praktische details uit. Een mooi staaltje samenwerking tussen de oppositie en de meerderheid dus", klinkt het bij de oppositiepartij.

Goede afspraken

Fractieleider Kim Van Cauteren legt uit: “Het is een mooi concept: kinderen genieten van de sneeuw zonder dat de ouders ongerust moeten zijn over het verkeer. Zelenaars die hiervan gebruik willen maken moeten – naar analogie met een speelstraat – op voorhand goede afspraken maken met de buren. Het bevordert de sociale cohesie doordat buren elkaar ontmoeten tijdens de donkere winterdagen. De stap om elkaar te helpen met bijvoorbeeld het sneeuwvrij maken van het voetpad wordt kleiner. Win-win dus!” De periode loopt meestal van 1 december tot 1 maart en de straat wordt enkel afgezet tussen 9 en 18 uur. In het weekend en tijdens de vakantieperiodes, uiteraard enkel indien er sneeuw ligt. Bewoners van een straat(deel) dat als sneeuwstraat is erkend, worden nog steeds geacht hun trottoir sneeuw- en ijsvrij te maken om de veilige doorgang van dienstverleners en minder mobiele buurtbewoners te verzekeren.