Verkeersveilige schoolomgevingen prioriteit voor meerderheid én oppositie: “Werk maken van Zeels circulatieplan”

De doortocht van zwaar verkeer is ook een bezorgdheid in de schoolomgeving van de wijk Durmen.
Geert De Rycke De doortocht van zwaar verkeer is ook een bezorgdheid in de schoolomgeving van de wijk Durmen.
In de gemeenteraad hebben alle fracties kenbaar gemaakt dat ze deze legislatuur werk willen maken van een verkeersonveilige omgeving voor alle Zeelse scholen. Na overleg bereikten meerderheid en oppositie een akkoord om de tijdelijke verkeerscommissie rond de problematiek op geregelde tijdstippen samen te roepen.

Het was oppositiepartij Open Vld die het punt op de agenda van de gemeenteraad programmeerde. “Gezien de problematiek van stijgend verkeer in onze Zeelse schoolomgevingen als gevolg van omleidingen, verkavelingen en bedrijfsuitbreidingen en de inspanningen uit het verleden niet mogen verwaarloosd worden, stellen we voor om de tijdelijke verkeerscommissie voor de schoolomgevingen die werd opgericht in 2017 onmiddellijk samen te roepen”, zegt Open Vld-fractieleider Vanessa Gelorini. Alle partijen schaarden zich achter het voorstel. “Veilige schoolomgevingen zijn voor elke partij een prioriteit”, zegt sp.a-fractieleider Serdar Celik.

Burgemeester Hans Knop (CD&V), bevoegd voor Verkeer en Mobiliteit, wil de uitgestoken hand van de oppositie aannemen. “De oprichting van een tijdelijke verkeerscommissie is een voorstel van onze partij uit de vorige legislatuur toen we nog in de oppositie zetelden. We zijn tevreden dat de andere partijen nu mee op de kar springen”, zegt Knop, die met zijn coalitie in de nieuwe legislatuur werk wil maken van een Zeels mobiliteits- en circulatieplan. “Dat is er op dit moment nog niet, waardoor alle problemen in het verleden ad hoc werden aangepakt zonder totaalvisie. We willen alle fracties actief betrekken bij deze oefening.”

Dat veilige schoolomgevingen een heet hangijzer in Zele zijn, bewees een tussenkomst van Patrick De Beule op de gemeenteraad. Het partijlid van Leefbaarder Zele én buurtbewoner van de wijk Durmen overhandigde zijn petitie aan het gemeentebestuur om de Schoolstraat in de wijk te vrijwaren van zwaar verkeer. Een mogelijke uitbreiding van een plaatselijk bedrijf zorgt immers voor kopzorgen in de buurt die vreest dat het zware verkeer een impact kan hebben op de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd.

Burgemeester Knop gaf op de gemeenteraad te kennen dat de gemeente al verschillende pistes heeft bekeken. “Zwaar verkeer kan de Schoolstraat niet verlaten langs de kant van Durmen. Een tweede optie is langs ‘Den Hoek’, maar de kans dat het wegdek voorzien is op zwaar verkeer, is klein. Een derde mogelijkheid is een uitgang langs een brandweg die toegang geeft tot het Wijnveld, maar die mondt momenteel uit op privéterrein. De mogelijkheden om een oplossing te vinden zijn dus beperkt, maar sowieso zal dat altijd moeten gebeuren met respect voor de verkeersveiligheid in de schoolstraat en de wijk Hoek. Het dossier zal de komende weken bekeken worden om duidelijkheid te scheppen of het mogelijk is om het betrokken bedrijf een groeikans te gunnen.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.