Rutgerus en Ghislena zijn 65 jaar getrouwd

Foto Geert De Rycke

Rutgerus De Wilde en Ghislena Raemdonck zijn 65 jaar getrouwd. Het briljanten paar wilde dat moment niet zomaar voorbij laten gaan. Het koppel uit de Verbindingsstraat werd voor de gelegenheid plechtig ontvangen op het gemeentehuis. Daar werd een korte schets gemaakt van de voorbije 65 jaar en het paar kreeg ook enkele bijzondere geschenken van het gemeentebestuur en geschenken die burgemeester en schepenen mochten overhandigen in naam van het koningshuis. Na de officiële plechtigheid werd het koppel en hun familie getrakteerd op een kleine receptie.


(KDBB)