Open Vld vraagt extra maatregelen om getroffen doelgroepen coronacrisis te helpen

Open Vld vraagt bijkomende steunmaatregelen voor alle doelgroepen in Zele die getroffen werden door de coronacrisis.
Geert De Rycke Open Vld vraagt bijkomende steunmaatregelen voor alle doelgroepen in Zele die getroffen werden door de coronacrisis.
Volgens Open Vld Zele talmt de huidige meerderheid bij de aanpak van de coronacrisis. “We hebben al redelijk wat suggesties voor steunmaatregelen gedaan, maar die worden abrupt afgewimpeld met de mededeling dat er geen ruimte in de investeringsbudgetten kan vrijgemaakt worden”, zegt fractieleider Vanessa Gelorini. Burgemeester Hans Knop (CD&V) is niet onder de indruk. “Ik riep al eerder op om deze crisis niet te gebruiken voor politieke profilering en niet te vervallen in politiek opbod. Dat wil ik graag zo houden”, klinkt het.

Bij Open Vld stippen ze aan dat ze verder kijken dan enkel het ondernemersveld dat getroffen wordt door de crisis. “We hebben bij de indiening van onze voorstellen ook rekening gehouden met alle maatschappelijke geledingen, en niet alleen de middenstand die zwaar getroffen wordt. We stellen ons momenteel vragen bij de aanpak van de crisis op gemeentelijk vlak. We missen daadkracht en een realistische visie op de problematiek met gerichte en concrete actieplannen. Crisiscommunicatie moet, maar er dient ook ruimte vrijgemaakt te worden voor broodnodige crisismaatregelen”, stelt Gelorini. “We ondersteunen ten volle de huidige initiatieven zoals bijvoorbeeld de opzet van het vrijwilligersnetwerk (waar elk van onze mandatarissen zich aangemeld hebben), een kansarmoede-platform en de coördinatie van de productie van mondmaskers voor de zorgsector, maar deze zijn niet afdoende om onze getroffen, Zeelse burgers zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen.”

Wilde weldoenerverhaal

Knop betreurt de kritiek van de oppositiepartij, die volgens de Zeelse burgemeester ongegrond is. “Het lijkt erop dat de collega’s van Open Vld onvoldoende de gemeentelijke communicatie volgen en dat is jammer, want indien ze die zouden versterken via hun eigen kanalen zorgen ze er mee voor dat de acties die worden opgezet nog meer Zelenaars bereiken dan nu al het geval is. Verder klopt het natuurlijk dat een aantal van hun voorstellen niet werden weerhouden omdat we niet meegaan in een wilde weldoenerverhaal waarin ondoordacht geld wordt uitgegeven. De weg is nog lang en dus wegen we elke maatregel zorgvuldig af om ervoor te zorgen dat de middelen die we vrijmaken het gewenste resultaat opleveren en bij de juiste mensen terecht komen. We gaan die aanpak niet veranderen. Als de collega’s zich daarin willen inschakelen, is hun bijdrage zeer welkom. Ze hebben mijn nummer en emailadres. Elke suggestie die we krijgen, wordt steeds op zijn financiële en organisatorische haalbaarheid getoetst. Laat ons alle energie steken in de verdere uitbouw van ons crisisaanbod.”