Open Vld legt bekommernissen Zelenaars vast tijdens grootse rondvraag

Open Vld Zele trok het afgelopen jaar van deur tot deur met de enquete 'Eén en al oor'. Met die enquête werden de bekommernissen van de Zelenaars vastgelegd in de loop naar de gemeenteraadsverkiezingen.


Militanten van Open Vld trokken van deur tot deur en legden hun oor te luisteren bij de Zelenaars. "Behalve de vele gesprekken, vulden ook 750 gezinnen de vragenlijst in", zegt burgemeester Patrick Poppe (Open Vld). "Zo kwamen we te weten dat heel wat Zelenaars tevreden zijn met een aantal vrijetijdsmogelijkheden maar dat er bijvoorbeeld best meer repetitieruimtes mogen zijn. We denken meteen na over oplossingen: zo behouden we ons pleidooi om kerkgebouwen multifunctioneel te gaan gebruiken."


Andere thema's die aan bod komen zijn evenementen en vrije tijd. "Themagerichte evenementen zoals Roparun scoren goed, voor onder andere de nieuwjaarsreceptie en de Kouterstoet moeten we durven nadenken over een nieuwe formule." Voor de thema's samenleven en veiligheid vragen inwoners dan weer om meer in te zetten op een inclusief beleid dat alle sociale groepen in Zele dichter bij elkaar brengt. "Tegelijk moet er meer geïnvesteerd worden in sociale veiligheid aan de hand van camera's in het centrum en grotere zichtbaarheid van de politie, twee aspecten waar Open Vld in de nabije toekomst fors in zal investeren." Verder blijft ook verkeersveiligheid een gevoelig punt.


"Deze resultaten vormen alvast de basis van het toekomstig beleid van Open Vld in Zele", zegt Marc Verberckmoes, voorzitter van de partij. (KDBB)