Nederlands spreken in de klas is prioritair

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN ZELE

Eén op vijf Zelenaars heeft roots in het buitenland. Is Nederlands een must op school of moeten anderstalige leerlingen ook hun moedertaal kunnen spreken in de klas of op de speelplaats?

Burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) wijst op bestaande initiatieven van de gemeente zoals de organisatie van een taalbad voor anderstalige kinderen in de zomer. "De gemeente doet al heel wat inspanningen om de kennis van de Nederlandse taal te stimuleren." De liberalen willen verder gaan op de ingeslagen weg. "Het vroegtijdig aanleren van de Nederlandse taal is essentieel om aan kinderen met niet-Nederlandstalige ouders gelijke ontwikkelingskansen te bieden. Hiervoor zijn sensibiliseringscampagnes en gerichte initiatieven noodzakelijk."

Het gebruik van de Nederlandse taal moet als norm worden ingesteld binnen de gemeentelijke diensten, scholen, jeugd- en sportverenigingen.

"Het is de bedoeling dat er op school Nederlands gesproken en geleerd wordt. In de klas en op de speelplaats", stelt schepen Guy De Roover (ZDB). "Wetenschappelijk onderzoek heeft echter al uitgewezen dat bestraffend optreden bij het gebruik van een andere taal, vaak een averechts effect heeft. Stimuleren loont beter dan bestraffen."

Ook schepen Serdar Celik stipt het belang aan van Nederlands. "Dit is prioritair. Al wijst onderzoek uit dat gericht gebruik van meertaligheid in de klas een meerwaarde is voor de ontwikkeling van het Nederlands bij anderstalige kinderen. Deze piste moeten we op zijn minst bekijken."

Andere talen

Voor Hans Knop (CD&V) is er slechts één onderwijstaal: Nederlands. "De kennis ervan is essentieel voor wie hier leeft, maar als een leerkracht in een les even stil wil staan bij de andere taal en cultuur van de leerlingen, dan kan hij/zij zelf beoordelen of de thuistaal daarin een plaats heeft. Dat doet geen afbreuk aan het belang van Nederlands leren, maar kan een zinvolle manier zijn om anderstalige kinderen het gevoel te geven aanvaard te worden."

Hogere slaagkansen

Herman Van Driessche (N-VA) heeft een andere visie op de thematiek. "In de klassen mag enkel Nederlands worden gesproken. Een goede kennis van het Nederlands verhoogt de slaagkansen stevig bij jongeren met een andere moedertaal, in het onderwijs én op de arbeidsmarkt. Zij hebben er dus alleen maar voordeel bij dat de school net daarop inzet, niet op de thuistaal. We moeten voorkomen dat mensen zich terugtrekken in de eigen taalgemeenschap."

Francis De Donder (Leefbaarder Zele) antwoordt categoriek op de vraag of de thuistaal mag gebruikt worden in de klas. "Zeker niet. Ik sta al 18 jaar als leraar voor de klas en weet als geen ander dat taalachterstand nu net een van de grootste problemen is bij kinderen van allochtone origine. Een achterstand die ook doorweegt bij andere vakken." (YDS)

In De Schatkist werd onlangs een cursus Nederlands voor anderstalige ouders opgestart. In het dagonderwijs moeten hun kinderen Nederlands spreken.
Copyright : Geert De Rycke In De Schatkist werd onlangs een cursus Nederlands voor anderstalige ouders opgestart. In het dagonderwijs moeten hun kinderen Nederlands spreken.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.