Naalden veilig naar recyclagepark brengen

Afvalintercommunale IDM vraagt bezoekers van het containerpark om voorzichtig om te springen met naalden. In Zele was er onlangs een incident met een naald.


De bewuste naald zat in een papieren zak en was niet beschermd met een omhulsel waardoor een parkwachter zich eraan prikte. Op de recyclageparken zijn gratis naaldcontainers te verkrijgen om dergelijke incidenten te voorkomen. De parkwachters helpen je graag verder. Info: www.idm.be. (KDBB)