N-VA vraagt inperking wildgroei verkiezingsborden

N-VA gemeenteraadslid Timothy Debeir vraagt om de wildgroei aan verkiezingsborden te stoppen in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen.


"De borden en affiches die verspreid over de hele gemeente geplaatst worden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben een grote impact op het milieu. Enerzijds door de productie, anderzijds omdat de affiches vaak afregenen of wegwaaien", zegt gemeenteraadslid Timothy Debeir (N-VA) die de wildgroei aan verkiezingsborden een halt wil toeroepen. "Omgewaaide borden en half loshangende affiches zorgen bovendien voor een verloederde indruk. Het is ook nog eens een relatief duur campagnemiddel terwijl er al zoveel andere manieren zijn voor de Zelenaar om zich te informeren." Debeir stelt voor om enkel nog de officiële gemeentelijke aanplakborden toe te laten. Omdat het wettelijk niet kan, stelt hij voor om een akkoord te sluiten over de partijgrenzen heen. Maar daar zijn de andere Zeelse partijen niet voor te vinden. "Toch blijven we hopen dat de andere partijen meestappen in een scenario waarbij rekening gehouden wordt met het milieu", aldus Debeir. (KDBB)