N-VA klaagt aanpassing regels containerpark aan: “Kan niet dat Zelenaars met geurhinder zitten”

De nieuwe blauwe PMD-zak.
RV De nieuwe blauwe PMD-zak.
N-VA gemeenteraadslid Timothy Debeir liet op de gemeenteraad zijn ongenoegen blijken dat Zelenaars niet langer met de blauwe PMD-zak voor plastic afval op het containerpark terecht kunnen.

“Op de gemeenteraad stelde ik vast dat de gemeente niet op de hoogte was van de gewijzigde regels”, aldus Debeir. Sinds vorig jaar kan je alle plastic afval kwijt in een blauwe PMD-zak waardoor die veel sneller vol zit. De zakken worden maar om de twee weken opgehaald, wie weinig ruimte had, bracht de zakken naar het containerpark. Zo vermijd je dat je last hebt van geurhinder of dat katten je zak openkrabben om etensresten te zoeken. Vanaf 1 januari kan dit niet meer.

“IDM nam de beslissing wegens de geurhinder op het containerpark. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat Zelenaars wél met de geurhinder zitten”, werpt Debeir op. “IDM moet voor een oplossing zorgen, niet de dienstverlening afbouwen. Door dit verbod bestaat de kans dat iedereen alles in de grijze container gooit, en er niet meer wordt gesorteerd. Dit kan niet de bedoeling zijn.”

Debeir roept op om de situatie met IDM te bespreken en voor een goede oplossing te zorgen.

Extra containers

Schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele) bevestigt dat alle gemeenten die deel uitmaken van afvalintercommunale IDM de beslissing goedkeurden.

“Enerzijds kampen bijna alle gemeenten, waaronder ook Zele, met een gebrek aan containers om aan alle behoeften te voldoen en noodzaakt dit de aankoop van nieuwe. De huidige vraag naar extra containers met betrekking tot de inzameling van hout-, harde plastics- en papier- en kartonafval is des te groter. Anderzijds is er ook een geurhinder- en ongedierte probleem dat te wijten is aan het feit dat het bij P+MD-containers vele weken duurt alvorens deze vol geraken en weggevoerd kunnen worden.”

In de marge geeft De Donder ook aan dat de inzameling maar een beperkte aanvulling is op de inzameling die huis-aan-huis om de veertien dagen gebeurt. “P+MD vertegenwoordigt slechts 1,98 procent van de totale ingezamelde hoeveelheid afval”, aldus de schepen. “Dit wil zeker niet zeggen dat dit zeer klein percentage Zelenaars in de kou moet blijven staan. Ondanks deze zeer geringe groep zal dit meegenomen worden in het verhaal van het gloednieuwe recyclagepark dat in 2021 zijn intrede zal hebben te Zele.”