IDM vraagt om containers goed te sluiten

Afvalintercommunale IDM vraagt inwoners om ervoor te zorgen dat de containers gesloten zijn bij het aanbieden aan de afvalophalers. Ze zullen daar voortaan extra op controleren. "Onze afvalophalers worden de laatste tijd te vaak geconfronteerd met openstaande containers tijdens hun ronde. Deze bemoeilijken de inzameling en vergroten de kans op arbeidsongevallen. Met een open deksel is het immers moeilijk en onveilig om de container correct aan de belading te hangen. Bovendien is de burger bij gesloten deksel steeds gegarandeerd van een correcte weging", zegt Annick Maes, communicatieverantwoordelijke bij IDM. De komende weken zullen de afvalophalers extra controleren. "In eerste instantie laten ze een waarschuwing achter. Daarna blijven niet-gesloten containers ongeledigd staan. Samen met de waarschuwing geven we wel enkele concrete tips mee om overvolle containers te vermijden." Wie uitzonderlijk meer afval heeft, neemt twee dagen voor de ophaling contact op via 09/298.21.10 of www.idm.be.


(KDBB)