IDM verspreidt afvalkalenders

Intercommunale IDM start vandaag met de bedeling van haar jaarlijkse afvalkalender, ook in Zele. "Uiterlijk op vrijdag 18 december moet iedereen de kalender in zijn brievenbus gekregen hebben", zegt communicatieverantwoordelijke Annick Maes. "De afvalkalender geeft je een overzicht van welk afval je wanneer moet buitenzetten, maar je vindt er ook de openingsuren van onze recyclageparken in, de sorteerregels, handige telefoonnummers en elk maand krijg je een afvalboodschap." Mocht je de afvalkalender toch niet gekregen hebben, dan kan je altijd een kalender bekomen bij de milieudienst van de gemeente, het recyclagepark of bij IDM zelf. De kalender is ook digitaal te raadplegen via www.idm.be/ophaalkalender of je kan de gratis recycle!app downloaden die de avond voor de ophaling een melding geeft via je smartphone. (YDS)