Huis van het Kind deelt vakantiepakketten uit aan kwetsbare gezinnen

Huis van het Kind deelt vakantiepakketten uit aan kwetsbare gezinnen.
Geert De Rycke Huis van het Kind deelt vakantiepakketten uit aan kwetsbare gezinnen.
Veel kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen worden dubbel getroffen door de maatregelen om de coronacrisis te beheersen. Minder spelmateriaal, weinig ruimte en budget vormen een obstakel om vrije tijd op een leuke en zinvolle manier in te vullen. Daarom deelt het Huis van het Kind vakantiepakketten uit. 

“Gemeente Zele wil zorgen voor een zorgeloze en ontspannen zomer voor schoolgaande kinderen uit kwetsbare gezinnen. Want zeker tijdens de zomervakantie moeten kinderen kunnen spelen en zich kunnen uitleven. Elk kind heeft immers recht op vrije tijd, spel en ontspanning.”, zegt Tineke Lootens (CD&V), schepen van gezin. 

ROTZ, het Huis van het Kind in Zele, stelde vakantiepakketten samen om kinderen uit kwetsbare gezinnen een leuke zomer te bezorgen. “Voor elke leeftijdsgroep is er een pakket op maat met spel- en knutselmateriaal, activiteitenboeken, informatie over het zomeraanbod in onze gemeente en provincie, én een gratis ijsje recht van bij de lokale ijsjesboer”, verduidelijkt Marleen Verhas, gezinsondersteuner van ROTZ – Huis van het Kind. “Via onze samenwerking met de brugfiguur, sociale dienst, Kind & Gezin en Welzijnsschakels Zele, komen de vakantiepakketten bij deze gezinnen terecht. Het uitdelen van deze pakketten geeft een kans om contact te houden met de gezinnen en waar nodig extra ondersteuning te geven.”

Eenmalige ondersteuning

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen bovendien ook eenmalig een extra ondersteuning krijgen van de Vlaamse overheid via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd via de uitbetaler van het Groeipakket van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Vanaf maandag 6 juli kunnen gezinnen hiervoor terecht in ROTZ (Markt 45) tijdens de zitdagen van FONS. Elke eerste maandag van de maand tussen 17 en 19.30 uur en de derde dinsdag van de maand tussen 9 en 12 uur.