Hoog bezoek van Grieks-Orthodoxe Kerk

Zijn Eminentie Metropoliet Athenagoras van België komt naar Zele. De man die verbonden is aan de Grieks-Orthodoxe Kerk komt spreken over de eenheid van de christenen. Hij is de aartsbisschop van de orthodoxe christenen in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Voor dit hoog bezoek zakt ook de bisschop van Gent, Luc Van Looy, af naar Zele. Metropoliet Athenagoras komt meer vertellen over de eenheid van de christenen die ook de oecumene genoemd wordt.


Het gaat om een uitzonderlijk bezoek waarop iedereen welkom is om de ontmoeting bij te wonen. Het bezoek vindt plaats op dinsdag 14 november om 14 uur in het OLVI-Pius X-college in de Collegestraat. (KDBB)