Handelaars bezorgd over plannen herinrichting centrum: “Roepen gemeentebestuur op tot dialoog”

De handelaars van Zele roepen het gemeentebestuur op tot dialoog over de herinrichting van het centrum.
Geert De Rycke De handelaars van Zele roepen het gemeentebestuur op tot dialoog over de herinrichting van het centrum.
De lokale middenstandsorganisaties Unizo en 9240.be hebben in een schrijven aan de gemeente hun bezorgdheden geuit over de plannen om het parkeergebeuren in het centrum van Zele grondig te hertekenen. “Als mensen niet meer dichtbij onze zaak kunnen parkeren, vrezen we dat ze zullen wegblijven.”

Het aantal parkeerplaatsen op de Markt verminderen en als alternatief een randparking creëren op de site van de brandweerkazerne. Een ondergrondse parking aanleggen onder de Zandberg dat een evenementenplein wordt. De eerste ideeën die het Zeelse gemeentebestuur in het kader van de meerjarenplanning lanceerde, klinken de handelaars van Unizo en 9240.be niet bepaald als muziek in de oren.

“De plannen van het bestuur klinken heel gepolijst. Er worden weinig cijfers vrij gegeven, maar als straks een substantieel deel van de parkeerplaatsen op de Markt verdwijnt, zal dat zijn gevolgen hebben voor het handelsapparaat in onze gemeente”, zegt Koen Certyn, voorzitter van Unizo Zele.

Parkeren voor de deur

“Heel wat mensen komen specifiek voor één zaak naar onze gemeente. Zo hebben wij zelf heel wat klanten uit Berlare, Uitbergen en omstreken. Als die mensen straks niet meer kunnen parkeren voor de deur is de kans groot dat ze wegblijven. Wij geloven niet dat randparkings dit probleem zullen oplossen”, vult Philip Van der Linden van Optiek Van der Linden op de Markt aan.

De handelaars vinden dat ze voor voldongen feiten worden gesteld. “Uiteraard zijn wij ook voorstander van een fraaier centrum, maar we roepen het gemeentebestuur op tot dialoog en inspraak voor er effectief beslissingen worden genomen”, vult Karin Poppe van Poppe Fashion en bestuurslid van 9240.be aan. “Op 30 januari geven we zelf alvast het goede voorbeeld met ‘Kvraagetaan Hans’: een netwerkreceptie voor onze leden waar onze leden hun vragen kunnen stellen aan de burgemeester”, aldus Certyn.

Geduld

Schepen van Middenstand Jos Withofs (CD&V) vraagt de handelaars om geduld. “We staan nog maar aan het begin van het ontwerpproces. Er is altijd duidelijk gesteld dat er zeker nog verder overleg georganiseerd wordt wat de modaliteiten betreft, maar de contouren waarbinnen we werken zijn duidelijk. Als we onze winkelkern willen opwaarderen en nieuwe ondernemers aantrekken, zie je aan de huidige stand van zaken overduidelijk dat de oude recepten niet meer werken. In de meerjarenplanning moeten wij echter nu al budget voorzien als we in de toekomst de mogelijkheid willen hebben om een ondergrondse parking aan te leggen. We willen eerst de studiebureaus hun werk laten doen. Daarna zal een communicatie- en participatieluik opgestart worden.” 

Participatie

Ook burgemeester Hans Knop (CD&V) benadrukt dat de gemeente participatie hoog in het vaandel draagt. “Vertegenwoordigers van de Zeelse handelaars waren aanwezig op de klankbordgroepen waar we met geïnteresseerde Zelenaars ons meerjarenplan voorbereidden. Ze hebben daar hun bekommernissen overgemaakt en daar zal in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden, maar we hebben vooral ook een sterk draagvlak voor onze plannen vastgesteld.”

Withofs benadrukt dat hij de hand reikt naar de middenstand. “Er zal voldoende ruimte blijven om te parkeren op de Markt. We willen tegengaan dat mensen er een hele dag hun auto stallen, maar wie zijn of haar boodschappen komt doen in het centrum zal zeker nog de mogelijkheid hebben om zijn auto op de Markt achter te laten.”