Gemeente Zele breidt brugfigurenwerking voor onderwijs uit: “We zoeken twee extra krachten”

Schepen Tineke Lootens en brugfiguur Imke Kint.
Geert De Rycke Schepen Tineke Lootens en brugfiguur Imke Kint.
Om de ouderbetrokkenheid te vergroten op de scholen, werft de gemeente Zele twee extra brugfiguren aan. “Ons gemeentebestuur gelooft sterk in de kracht van brugfiguren in onze samenleving en de kansen die ze kunnen creëren. Daarom breiden we de brugfiguurwerking verder uit en verdiepen we ze”, motiveert Tineke Lootens (CD&V), schepen van Onderwijs en Armoedebestrijding. 

“Ouderbetrokkenheid is immers dé noodzakelijke voorwaarde om kinderen groeikansen te bieden. Het is ook bepalend voor hun welbevinden thuis en op school. De coronacrisis legde nog meer de vinger op de wonde: het is een absolute noodzaak om meer structureel samen te werken in het belang van een sterk gezins- en kansenbeleid, voor elk kind en gezin, maar in het bijzonder voor de meest kwetsbare.”

Geïnteresseerde kandidaten kunnen solliciteren via het e-loket op de gemeentelijke website: www.zele.be/Solliciteren-voor-brugfiguur.