Gemeente wil verkeersveiligheid verhogen met proefopstellingen: “Snelheid in onze straten en wijken remmen”

De huidige proefopstelling in de Raakstraat.
Geert De Rycke De huidige proefopstelling in de Raakstraat.
In afwachting van een globaal circulatieplan wil het Zeelse gemeentebestuur verkeerssituaties verbeteren aan de hand van proefopstellingen. De Raakstraat bijt de spits af. “Op deze manier willen we de meest problematische situaties nu al aanpakken”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

Een betere verkeersveiligheid in Zele. Het is één van de speerpunten in het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie tussen CD&V en Leefbaarder Zele. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een nieuw circulatieplan voor de gemeente, maar de eerste maatregelen worden nu al genomen. In de vorige legislatuur werd al een proefproject gestart om de snelheid in de Raakstraat te remmen, maar dat werd volgens de huidige meerderheid niet opgevolgd. “Daardoor konden er geen conclusies worden getrokken”, stelt Knop. “We zijn daarom in overleg met de buurt begin mei gestart met een nieuw project in twee fasen”, verduidelijkt de burgemeester.

Er werd geopteerd voor twee varianten. Van 6 mei tot 5 juni is parkeren toegelaten aan de pare zijde. De voetpaden aan de onpare zijde worden met betonblokken afgescheiden van de weg. Zo wordt vermeden dat elkaar kruisende auto’s het voetpad gaan gebruiken zonder snelheid te minderen. Van 6 juni tot 5 juli wordt door middel van alternerend parkeren een asverschuiving gecreëerd.

In beide fasen wordt de snelheid in de straat gemeten. Een vergelijking tussen de gegevens van beide proefopstellingen zal bepalen welke opstelling het meest de snelheid remt, en daardoor het veiligst is voor fietsers. Dat zal bepalend zijn voor de definitieve regeling. “Door twee situaties met elkaar te vergelijken kunnen we begin juli definitief kiezen voor de meest veilige optie”, verduidelijkt Knop.

Kordate handhaving

In afwachting van een globaal circulatieplan, wil het bestuur door middel van dergelijke proefopstellingen alvast verhelpen aan de meest problematische situaties. Door consequent te reageren op fout verkeers- en parkeergedrag wordt verhinderd dat andere weggebruikers in gevaar worden gebracht of een vlotte verkeerscirculatie verhinderd. “Deze concrete acties vormen mee de basis voor een versterkte en kordate handhaving, waarbij de prioriteit wordt gelegd bij veilig wandelen en fietsen en het remmen van snelheid in onze straten en wijken”, besluit Hans Knop.

Ook in de Veldekensstraat en de Stationsstraat worden nog in mei dergelijke projecten opgestart. Het bestuur hoopt voor de zomer de analyse van alle proefprojecten gemaakt te hebben en zal op dat moment terugkoppelen naar de Zelenaars.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.