Gemeente verlaagt opnieuw belasting

De gemeente Zele voert vanaf 2018 een belastingverlaging door op de opcentiemen van de roerende voorheffing.


Het college van burgemeester en schepenen wil deze opcentiemen verlagen van 881,61 naar 870 opcentiemen. Het college had deze verlaging al aangekondigd van bij het begin van deze legislatuur. Het was een van hun beloftes om de belastingen zo snel mogelijk te verlagen van zodra daar ruimte voor is. In 2016 werd al een eerste verlaging doorgevoerd op de forfaitaire milieubelastingen. Die ging toen van 55 euro naar 20 euro, in verschillende periodes. Nu is er dus ook de nodige budgettaire ruimte op de opcentiemen op onroerende voorheffing te laten zakken. Voor de gemeente komt dat neer op 78.000 euro minder inkomsten, maar dankzij de huidige budgettaire ruimte en financiële toestand zijn deze belastingverlagingen mogelijk. De schuld van de gemeente Zele is afgelopen jaar met meer dan 1,5 miljoen gedaald en de pensioenreserves zijn met meer dan 400.000 euro gegroeid.


(KBD)