Gemeente onderzoekt publiek-private samenwerking voor ondergrondse parking Zandberg en andere publieke bouwprojecten

De stad gaat op zoek naar een trajectbegeleider om een publiek-private samenwerking op te zetten voor de aanleg van een ondergrondse parking onder de Zandberg.
Geert De Rycke De stad gaat op zoek naar een trajectbegeleider om een publiek-private samenwerking op te zetten voor de aanleg van een ondergrondse parking onder de Zandberg.
Op de jongste gemeenteraad heeft de meerderheid van CD&V en Leefbaarder Zele het licht op groen gezet om een trajectbegeleider in te schakelen voor toekomstige publiek-private investeringsprojecten zoals de ontwikkeling van een ondergrondse parking aan de Zandberg. Dat is niet naar de zin van de oppositie. N-VA en Open Vld vinden dat de verkiezingsbeloftes over burgerparticipatie niet worden nagekomen.

Oppositiepartijen N-VA en Open Vld hekelen in een gezamenlijk persbericht de timing van de beslissing. “Een digitale gemeenteraad in deze coronatijden laat geen debat toe, daarvoor is het medium niet flexibel genoeg. Om dit dossier er nu snel door te duwen, zonder publiek of pers in de zaal is beneden alle peil. Plots staan we voor voldongen feiten”, zeggen gemeenteraadsleden Kim Van Cauteren (N-VA) en Geert D’hooghe (Open Vld). “De mobiliteitsstudie die eind dit jaar opgeleverd wordt, zal aantonen of er überhaupt nood is aan een ondergrondse parking? Een participatietraject dat onderzoekt of er draagvlak is voor zo’n groot prestigeproject, komt er nadat de beslissing al genomen werd. Een deftig debat in de gemeenteraad na de coronacrisis wordt van tafel geveegd. Alle verkiezingsbeloftes over burgerparticipatie ten spijt worden nu beleidskeuzes gemaakt zonder de (dure) mobiliteitsstudie af te wachten die momenteel loopt.”

Belevingsplein

Volgens burgemeester Hans Knop (CD&V) slaan de oppositiepartijen de bal grondig mis. “De zoektocht naar een partner die ons kan begeleiden in het opzetten van de financieel meest voordelige samenwerking met de private sector, heeft niets te maken met voorafnames op de lopende mobiliteitsstudie. Dat er altijd parking nodig zal zijn ter hoogte van de Zandberg is vanzelfsprekend. Er zijn de winkels en de horeca, de sporthal, het gemeenschapscentrum … Alleen willen we het Zandbergplein ombouwen tot een belevingsplein. Dat kan niet als dit plein vol auto’s blijft staan.”

Knop verwijst ook naar de gang van zaken in de vorige legislatuur. “Dit project zou niet nodig zijn geweest, indien de vorige meerderheid was ingegaan op de vraag van CD&V – toen in de oppositie - om die onder de nieuwe sporthal te voorzien. De mobiliteitsknoop rond de Zandberg was toen al problematisch bij activiteiten in De Wiek. Je kan denken wat dat wordt eens ook De Klodde in gebruik zal zijn.”